Видове печатни продукти: дипляна, брошура, листовка, флайер, плакат, афиш.

Дипляна.
Дипляната е печатно в което страниците се прегъват или надиплят. Изработва се от хартия или картон обикновено в малък формат.

Брошура.
Брошурата (на френски: brochure, от brocher — зашиване) е печатно издание представляващо малка книжка с обем до 48 страници или 3 печатни коли.
Обикновено брошурата е предназначена за използвана е в кратък срок, представлява скрепено и обрязано от трите страни тяло с меки корици. Брошурата е
с по-проста конструкция от книгата. Обикновено страниците на брошурата са направени чрез влагане – тип тетрадка и скрепено с 2 или 3 телчета.

Листовка.
Листовката представлява хартиен лист обикновено формат А4, който може да бъде отпечатан от едната или от двете страни. Листовката може да бъде
отпечатана в един или повее цвята и служи за информация или за реклама.

Флайер.
Флайера (от английски: Fly – летя) е по-малък лист от А4 който служи за информация или реклама.

Плакат.
Плаката е голям лист пригоден за залепяне на стена или колона. Състои се от картинка, или няколко картинки и кратък текст, плаката изразява същността, а не преразказва.
Размера му е 60х90 см., но практически се срещат всякакви формати.

Афиш.
Подобно на плаката и афиша е голям лист който се лепи на стена или колона, но за разлика от него афиша не съдържа картинки. Афиша е на практика информационен лист.